Διανομή Φυλλαδίων σε Φανάρια - Διασταυρώσεις

Διανομή Φυλλαδίων σε Φανάρια - Διασταυρώσεις

Διανομή Φυλλαδίων σε Φανάρια - Διασταυρώσεις

 H διανομή εντύπων σε σηματοδότες ή διόδια εξασφαλίζει την απευθείας παράδοση του μηνύματός σας σε όσους οδηγούς το επιθυμούν.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Οι διανομείς παραδίδουν τα έντυπα τους με ευγενικό τρόπο στους οδηγούς κατά την διάρκεια του ερυθρού σηματοδότη ή του μποτιλιαρίσματος χωρίς να παρεμποδίζουν την κυκλοφορία λαμβάνοντας υπ’όψιν όλα τα μέτρα ασφαλείας.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ο έλεγχος καθώς και ο ανεφοδιασμός πραγματοποιείται από τον επικεφαλή της ομάδας περνώντας ανα τακτά χρονικά διαστήματα από τα συγκεκριμένα σημεία.

Προσφέρουμε αξιοπιστία, συνέπεια, ταχύτητα και τη μέγιστη αποτελεσματικότητα. Βασικό μας μέλημα είναι η αναγνωρισιμότητα των πελατών μας. Χρησιμοποιούμε μεθόδους διανομής και διαδικασίες ελέγχου που εκμηδενίζουν την πιθανότητα λάθους.

Τηλεφωνήστε:

Φόρμα Ενδιαφέροντος