Διανομή Φυλλαδίων σε Γραμματοκιβώτια

Διανομή Φυλλαδίων σε Γραμματοκιβώτια

Διανομή φυλλαδίων σε Γραμματοκιβώτια – Από 22€/1000 Έντυπα

Ποιος δεν θα ήθελε να δει το φυλλάδιο του στην πόρτα κάθε νοικοκυριού;
Κάθε διανομή σχεδιάζεται και προσαρμόζετε στις ανάγκες των πελατών. Το εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό μας εγγυώνται τόσο για την ομαλή διεξαγωγή της διανομής όσο και για την διεξοδική της οργάνωση και εποπτεία.

Κατά την διανομή των φυλλαδίων, οι διανομείς μας αφήνουν ένα έντυπο σε κάθε γραμματοκιβώτιο, τοποθετημένο άρτια, και με το λογότυπο του διαφημιζόμενου να διακρίνεται. Εάν δεν υπάρχουν “ονομαστικά” γραμματοκιβώτια τότε τα αφήνει στο ειδικό (ή “γενικό”) γραμματοκιβώτιο με την ένδειξη “Διαφημιστικό υλικό”.

Διανομή Φυλλαδίων σε Γραμματοκιβώτια

Τηλεφωνήστε:

Φόρμα Ενδιαφέροντος