Διανομή φυλλαδίων σε Σχολεία και Νηπιαγωγεία

Διανομή φυλλαδίων σε Σχολεία και Νηπιαγωγεία

Διανομή φυλλαδίων σε Σχολεία και Νηπιαγωγεία

Έξω από το σχολείο τοποθετούνται Διανομείς της εταιρείας τις ώρες της επιλογής σας , (συνήθως πρωινές) για την διανομή φυλλαδίων σχετικές με τους επιλεγμένους στόχους (φροντιστήρια, σχολές κλπ)

Τηλεφωνήστε:

Φόρμα Ενδιαφέροντος