Διανομή Φυλλαδίων σε Σταθερά Σημεία

Διανομή Φυλλαδίων σε Σταθερά Σημεία

Διανομή Φυλλαδίων σε Σταθερά Σημεία

Είναι ένας από τους πιο στοχευμένουςτρόπους διανομής εντύπων. Οι διανεμητές με ευγενικό και διακριτικό τρόπο διανέμουντα έντυπα ή τα δείγματα σε επιλεγμένα από τον πελάτη σημεία όπως σχολεία, σταθμούς μετρό, σταθμούς ηλεκτρικού, πολυκαταστήματα, γήπεδα, εμπορικά κέντρα και φανάρια.

Τηλεφωνήστε:

Φόρμα Ενδιαφέροντος